KHU ĐÔ THỊ GOLDEN BAY - KDL QUỐC TẾ BẮC BÁN ĐẢO CAM RANH, KHÁNH HÒA - CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND