HƯNG THỊNH LAND ĐẨY MẠNH TÁI CẤU TRÚC, BỔ NHIỆM CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

Tin Hưng Thịnh Land


Ngày 6/9/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land đã tổ chức hội nghị công bố cơ cấu tổ chức mới và trao quyết định bổ nhiệm các vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty, tiếp nối kế hoạch tái cấu trúc quyết liệt của Hưng Thịnh Land và toàn Tập đoàn Hưng Thịnh. 


Theo đó, ông Võ Văn Thư – Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty, nâng cao vai trò quản trị, điều hành và quản lý tại Công ty. Ngoài ra, nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức theo định hướng tăng cường hiệu quả quản trị, đúng người, đúng việc và đúng với năng lực, HĐQT Hưng Thịnh Land bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc mới.

 

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Land trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Hưng Thịnh Land cho ông Võ Văn Thư (bên phải).


Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng – Giám đốc Khối Pháp chế, ông Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc Khối Pháp lý Đầu tư, ông Nguyễn Trọng Bảo – Giám đốc Khối Quản lý Đầu tư và bà Phạm Anh Thư – Giám đốc Khối Dịch vụ Khách hàng được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land.

Trước đó, Hưng Thịnh Incons – một thành viên chủ chốt khác của Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đã tổ chức hội nghị công bố cơ cấu tổ chức mới và trao quyết định bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự cấp cao của Công ty.

Các hoạt động trên đều thuộc kế hoạch tái cấu trúc đang được triển khai quyết liệt và toàn diện trên toàn Tập đoàn Hưng Thịnh. Những thay đổi quan trọng về nhân sự là điều kiện tiên quyết giúp Hưng Thịnh Land tăng cường hiệu quả trong công tác quản trị; trao quyền, trao cơ hội cho người có tâm, có tài và có trách nhiệm, có tinh thần cống hiến vì lợi ích chung của Công ty. 

 

Các Phó Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm nhằm giúp Hưng Thịnh Land tăng cường hiệu quả trong công tác quản trị, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.


Với các Phó Tổng Giám đốc mới bổ nhiệm đều ở thế hệ 8X, Hưng Thịnh Land đang có đội ngũ điều hành hội tụ đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất, trách nhiệm và quan trọng nhất là nguồn năng lượng mới để dẫn dắt Công ty từng bước vượt qua thách thức, sáng tạo sáng kiến, phương thức mới trong sản xuất kinh doanh, quản trị chặt chẽ nhằm cùng với Hưng Thịnh Incons đưa ra chiến lược mới, cung cấp sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người Việt, như sứ mệnh xuyên suốt của Tập đoàn: “Vì một cộng đồng hưng thịnh”. 

Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh và Hưng Thịnh Land, ông Nguyễn Đình Trung chia sẻ: “Hành trình của Tập đoàn Hưng Thịnh và cá nhân tôi đã trải qua rất nhiều biến cố và trải nghiệm khó khăn; nhưng đó đều là những trải nghiệm cần thiết nhất để buộc ta phải thay đổi, đưa Hưng Thịnh lớn mạnh. Trong giai đoạn khủng hoảng, tất cả lãnh đạo, cán bộ và nhân viên cần phải nhận ra: Khó khăn xuất hiện là để đánh vào điểm yếu của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra cái gì cần phải khắc phục. Tới đây, Tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện những thay đổi quyết liệt khác, tập trung vào con người, vào quản trị, với nguyên tắc ‘tất cả vì Hưng Thịnh’, người thật – việc thật, bám sát mục tiêu và thực tế. Hiện nay đã có ít nhất ba tổ chức đặt vấn đề hợp tác với Hưng Thịnh để vừa tái cấu trúc, vừa cùng với Hưng Thịnh phát triển bền vững, dựa trên giá trị cốt lõi là tạo ra những dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực của cộng đồng. Cùng với bộ máy điều hành mới, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng mọi chuyện đang dần thuận lợi hơn trong thời gian tới.”