Moonlight Centre Point

Moonlight Centre Point

 

  Vị trí: Số 09 đường Tên Lửa, Quận Bình Tân, TP.HCM
Quy mô: 1,9ha
Số blocks:
  - 4 Blocks cao tầng
  - 1 khu thấp tầng
Số tầng: 24 tầng
Dự án khác