Chia sẻ của ông Lê Trọng Khương - TGĐ Hưng Thịnh Land về bài toán “dòng tiền” cho thị trường BĐS trong phóng sự VTV1

Videos