MerryLand Quy Nhơn

MerryLand Quy Nhơn

 

  MERRYLAND QUY NHƠN - THÀNH PHỐ BÁN ĐẢO DU LỊCH - THƯƠNG MẠI THÔNG MINH
  Vị trí: Bán đảo Hải Giang, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
•  Diện tích: 695 ha
•  Số phân khu: 25 phân khu
•  Loại hình: Bizhouse, Condotel, Villas, …
Dự án khác