Moonlight Avenue

Moonlight Avenue

 

Xem chi tiết tại website: https://moonlightavenue.com.vn/

 

Vị trí: Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Quy mô: 8.303m2
Số blocks: 2 blocks
Số tầng: 25 tầng
Dự án khác